Project organisatie

Het project is een samenwerkingsverband tussen de Nederlandse Stichting "Zoektocht naar de Hoorn" en het Argentijnse Underwater Archaeology Program of the National Institute of Anthropology (PROAS/INAPL). n het project is op het gebied van de onderwaterarcheologie en de maritieme historie veel kennis en ervaring aanwezig.

De volgende mensen hebben een leidinggevende positie in het project:

 • Damian Vainstub: Onderwaterarcheoloog van beroep in Argentinie. Verbonden aan Proas/ INAPL. Binnen het project directeur van het Argentijnse team.
 • Cristian Murray: Architect van beroep en daarnaast gespecialiseerd cartografische functies in onderwaterarcheologie. Verbonden aan Proas INAPL. Binnen het project adjunct directeur van het Argentijnse team.
 • Natasja de Winter: Media correspondente in Buenos Aires en producent van diverse TV programma's. Binnen het project is zij belast met de coördinatie van de contacten met de pers.
 • Drs Martijn Manders : Onderwaterarcheoloog van beroep en sinds 1990 verbonden aan de overheidsdienst die de bescherming en beheer van het Nederlands maritiem archeologisch erfgoed als taak heeft; de RACM (Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten).
 • Drs. Rene Rentinck: Bedrijfseconoom. Ondernemer van beroep met bedrijven op het gebied van marktonderzoek en automatisering. Binnen het project belast met fondsenwerving en projectaanpak.
 • Drs. Carel de Jong: Historicus. Adjunct directeur Westfries Museum. Binnen het project belast met onderzoek naar historische achtergronden van de expeditie.
 • Drs. Will Brouwers, historicus & archeoloog. Binnen het project verantwoordelijk voor visualisaties en de website.

 
Gedurende het project hebben verschillende belangwekkende instituten en individuele onderzoekers zich achter het project geschaard. Hierdoor is een grote "denk-tank" ontstaan die ongetwijfeld zal bijdragen om het project succesvol te maken.

De volgende Nederlandse instellingen leveren een bijdrage aan het project: 

 • Rijksmuseum Amsterdam
 • Stichting Kaap Hoorn Vaarders
 • Archeologische Dienst Gemeente Hoorn
 • Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
 • Rijkswaterstaat