Derde Expeditie, mei 2006

Zondag 7 mei

Vanochtend vroeg zijn de duikers naar de site vertrokken. Aart, Jochem, Rene en  Amaru zijn naar Puerto Deseado International Airport (een loods met 1 klein vliegtuigje) gegaan om luchtfoto's te maken. Aangezien de ramen van het vliegtuig niet open konden, hebben wij besloten om een van de deuren te demonteren. Dit, om Jochem de gelegenheid te geven goede foto's te maken. Het is beslist een aparte ervaring om met open deur te vliegen! De resultaten zijn echter heel mooi.

Na de vlucht hebben wij de site bezocht. Alle posities die in 2005 gemarkeerd zijn omdat zij op de sonar en singlebeam beelden anomalieen vertonen (verstoringen van de zeebodem) zijn inmiddels beboeid en vervolgens afgedoken. Door middel van de cirkel zoekmethode. Deze methode houdt in dat op de plaats die aangegeven is op de sonarbeelden, en waar een boei met anker is uitgeworpen, een meetlint wordt vastgemaakt aan het anker. De duiker zwemt, afhankelijk van het zicht, rondjes met een vaste afstand tot het anker en tot de vorige afstand die hij gerond heeft om visueel de bodem af te speuren.

De zeebodem bestaat uit zeer grof grind dat afgedekt wordt met zeer fijn slib. midden tussen Konings eiland en het strand is dit slib pakket vermoedelijk enkele meters dik. Meer naar het strand toe wisselt de dikte van dit sediment dat alle objecten die te maken hebben met het vergaan van de Hoorn aan het zicht onttrekt. Vandaar dat maandag begonnen zal worden met het in kaart brengen van de dikte van deze ;laag door middel van het doen van boringen met een zelf ontworpen boor die gemaakt is in een metaalwerkplaats in Puerto Desseado.

Na de boringen zal bepaald worden waar een proefsleuf wordt gemaakt waarbij het sediment wordt opgepompt met een waterpomp en gezeefd wordt om de aanwezigheid van objecten te detecteren. Morgen zullen zij aan de hand van een boormachine die wij hebben laten maken, proefboringen doen op plaats “x”, de hotspot. Verder zullen dan proefsleuven gegraven worden. Op de hotspot is vandaag een stuk roodbakken aardewerk (mogelijk van een graper) gevonden.


Duits steengoed